2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí priatelia a podporovatelia detí z nášho Centra pre deti a rodiny Necpaly

blíži sa opäť obdobie podávania daňových priznaní, a preto sa opäť pripomíname s možnosťou podporiť našu prácu. Sila projektu je v tom, že to nikoho nič nestojí, pretože Vaše dane sú už odvedené a ak neurčíte nikoho, komu poukážete svoje 2% z daní, pôjdu štátu.Ak sa pýtate, kde boli finančné prostriedky použité?

Za rok 2020 sme pre deti z CDR Necpaly:

– zaplatili výlety a tábory,
– pomohli sme 3 traumatizovaným deťom, zaplatením terapii,
– jednému dieťaťu sme zaplatili špeciálny sluchový aparát.
zakúpili kompostér, aby sa deti učili separovať biologický odpad.

Za Vašu minuloročnú podporu a pomoc ĎAKUJEME.

 

Ak sa pýtate, ako môžem podporiť tento projekt?
Nie je to nič náročné, pretože:

1. Väčšina zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ, vyplní len jedno tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní (ktoré nájdete v prílohe) a odovzdá zamestnávateľovi.

2. Tí, čo si robia daňové priznanie sami (fyzické osoby aj podnikatelia), vyplnia priamo v daňovom priznaní len o jeden odstavec navyše (daňové priznanie fyzických osôb – oddiel VIII., daňové priznanie právnických osôb – oddiel IV.), v ktorom uvediete naše údaje:


LIPA – pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f.

Adresa: Necpaly 44, 03812 Necpaly

IČO: 42168368

Právna forma: Neinvestičný fond

Číslo účtu:   IBAN SK8602000000002532908959

pomôžete CDR Necpaly spestriť záujmovú činnosť detí a podporiť ich terapeutickú činnosť.

Vyplnený formulár (klikni na link o riadok nižšie):


Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Ďakujeme za Vašu podporu.