2%

 

 

 

 

 

 

 

LIPA_LOGO

Ak sa pýtate, ako môžem podporiť tento projekt?
Nie je to nič náročné, pretože:

1. Väčšina zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ, vyplní len jedno tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní (ktoré nájdete v prílohe) a odovzdá zamestnávateľovi.

2. Tí, čo si robia daňové priznanie sami (fyzické osoby aj podnikatelia), vyplnia priamo v daňovom priznaní len o jeden odstavec navyše (daňové priznanie fyzických osôb – oddiel VIII., daňové priznanie právnických osôb – oddiel IV.), v ktorom uvediete naše údaje:


LIPA – pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n. f.

Adresa: Necpaly 44, 03812 Necpaly

IČO: 42168368

Právna forma: Neinvestičný fond

Číslo účtu:   IBAN SK8602000000002532908959

pomôžete CDR Necpaly spestriť záujmovú činnosť detí a podporiť ich terapeutickú činnosť.

Vyplnený formulár (klikni na link o riadok nižšie):

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Ďakujeme za Vašu podporu.