Kontakty

Navigovať

E-mail 

Facebook

 Výchovný úsek

+421 905 851 883

 

CPPR úsek

+421 907 852 764

 Ekonomický úsek

+421 911 606 800

 

Ambulantný úsek

+421 918 549 631


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

(klikni !TU!)

Číslo sponzorského účtu IBAN:

SK16 8180 0000 0070 0042 5385

Ďakujeme za Vašu podporu