O nás

Srdečne Vás vítam na internetovej stránke
nášho CENTRA PRE DETI A RODINY.


Sme zariadenie, ktoré je plné ľudí s láskavým srdcom, ochotou pomôcť deťom a ich rodinám.

Naše ciele sú:

1, poskytovať komplexnú starostlivosť deťom, ku ktorým bol život krutý,
2, úspešné návraty detí do biologických rodín, ktoré pracujú na zlepšení svojich podmienok,
3, pomáhať rodinám zvládať životné krízy a samostatne fungovať.

Tieto ciele vytváraju náročné výzvy. Vyžaduje si to tímovú spoluprácu všetkých členov rodiny,
našich pracovníkov a inštitúcii.


Podporujeme rodiny pri hľadaní vlastných vnútorných zdrojov a pomáhame im napraviť negatívne dôsledky,
ktoré na nich zanechala minulosť.

Samostatné skupiny

Poskytovanie pobytovej starostlivosti deťom, ktoré  potrebujú pomoc.

Ambulantná starostlivosť

Tím profesionálov,
ktorý poskytuje preventívnu pomoc rodinám v teréne.

Profesionálni rodičia

Externi, profesionálni zamestnanci, ktorí vychovávajú deti vo svojej domácnosti.

Odborová
organizácia

Organizačná
štruktúra


Ďakujeme za Vašu podporu.