Základná odborová organizácia

Názov:Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Centre pre deti a rodiny Necpaly
Adresa:Necpaly č. 44, 038 12 NECPALY
Predseda:Milota Hlinková

Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Odborová organizácia má oprávnenie rokovať so zamestnávateľom a uzatvárať s ním kolektívnu zmluvu podľa článku č. 2, bod 2, odst. b) 1 stanov odborovej organizácie. 

Kolektívna zmluva


Dohoda s odbormi

Ďakujeme za Vašu podporu.