Samostatné skupiny

Samostatné skupiny a mladí dospelí

V CDR Necpaly máme: 

3 samostatné skupiny, 

jednu skupinu pre mladých dospelých 

jednu skupinu na dobrovoľné pobyty pre tehotné matky.

 

  • Na jednej samostatnej skupine je umiestnených desať detí ktoré vychováva šesť vychovávateľov.
  • Na skupine mladých dospelých bývajú maximálne desiati mladí, ktorí po 18 roku a po ukončení štúdia bývajú v našich priestoroch.
  • Deti od 15.rokov nazývame mladí dospelí, ktorých vedieme ku samostatnosti v oblasti finančnej, pracovných návykov, zodpovednosti a spolupráci. 

Našim cieľom je, aby každé naše dieťa
bolo úspešným človekom.

Ďakujeme za Vašu podporu.