Portál pre zamestnancov

COFEE_CDR_NECPALY

Milí zamestnanci, vítam Vás na portáli pre zamestnancov.
Táto zóna má dva primárne ciele:

1.  aby každý zamestnanec mal k dispozícii základné informácie
o chode a fungovaní zariadenia, formou Intranetu

(interné normy, porady, odborná literatúra, …),

2. elektronické hlásenie a odovzdávanie služieb
medzi výchovnými pracovníkmi a odborným tímom
na úseku starostlivosti o dieťa.

Prajem  nám úspešnú spoluprácu a veľa síl
pri našej neraz náročnej, no krásnej práci.

Mgr. Ladislav Adamovič
riaditeľ CDR Necpaly

 

 

Intranet 

Interné normy, porady,
odborná literatúra, …

Hlásenia 1.skupina

Hlásenia 2.skupina

Hlásenia 3.skupina

Ďakujem za šírenie dobrého mena nášho zariadenia.